Ny Otta Skole

Ny Otta Skole

30. januar 2023 | Tekst : Oda Dokken
Nye Otta Skole åpnet 3.jan 2023 
Otta skole er en av tre grunnskoler i Sel kommune. Skolen er en barneskole med for tiden 327 elever fordelt på trinnene 1-7.  Det er 58 ansatte. Personalgruppen består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og vernepleier. Administrasjonen består av rektor, 2 inspektører og merkantil medarbeider.